top of page

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("villkoren") gäller mellan dig som kund ("du", "kund", "användaren", "avsändaren") och Why Buy AB, org. nr 559241-0632, ("Synaslokalt"), vid marknadsföring på digitala skärmar som tillhandahålls via webbplatsen www.synaslokalt.se, oavsett om webbplatsen nås via dator eller mobil. Genom att använda tjänsten accepterar du villkoren. Via webbplatsen kan du som kund ingå avtal för marknadsföring på de olika produkterna som Synaslokalt erbjuder. Vi använder cookies och sparar den information du anger för att tillhandahålla tjänsten till dig.
 

Upphovsrätt/Innehållsskydd
Allt material på webbplatsen tillhör Synaslokalt, och/eller Synaslokalts underleverantörer, licensgivare, eller samarbetspartners. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729) och annan skyddslagstiftning. Det är ej tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera, fingera, eller publicera innehåll från www.synaslokalt.se utan skriftlig godkännande från Synaslokalt. Användaren har emellertid rättighet att skapa en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget bruk som ej är kommersiellt.

 

Prisangivelser och webbplatsinformation
Det är Synaslokalts ambition att innehållet och informationen på webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på webbplatsen. Synaslokalt friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på webbplatsen. Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen görs tillgängliga av Synaslokalt och/eller deras samarbetspartners. Synaslokalt har rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som mål att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig, övergripande och uppdaterad samt tar till alla rimliga åtgärder för att se till att så ska vara fallet.

 

Synaslokalt kan emellertid ej garantera fullkomlig tillförlitlighet eller korrekthet gällande all information som finns föreställd på webbplatsen, då sådan information ibland inhämtas ifrån tredje part. Tekniska svårigheter, som problem med att hämta in information från tredje part eller mänskligt fel kan dock leda till inkonsekvent eller felaktig information på webbplatsen. Med bakgrund i detta friskriver sig Synaslokalt från felaktiga prisangivelser eller avtalsvillkor och förbehåller sig rätten att utan varsel eller i efterhand korrigera dessa för att reflektera faktiska pris- och avtalsvillkor.

 

Ansvarsbegränsning
Synaslokalt ansvarar inte för några skador som har orsakats utav innehåll som finns eller funnits på webbplatsen, eller baserat på innehåll som inte går att hitta igen. Synaslokalt friskriver sig från möjliga åtgärder besökare har genomfört med bakgrund av innehåll som tidigare funnits på webbplatsen. Nyttjande av Synaslokalts tjänster och agerande från information som funnits på webbplatsen är något som alltid sker på användares enskilda ansvar. Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Synaslokalts ansvar gentemot dig som användare av tjänsten. Allt material som distribueras och/eller tillhandahålls av Synaslokalt skall följa svensk lag 
och branschpraxis däribland marknadsföringslagen och Synaslokalts framtagna grundregler för annonsering. 

 

Synaslokalt distribuerar inte budskap som på något vis kan förknippas med vapen, narkotika eller receptbelagda mediciner. Synaslokalt distribuerar inte budskap som kan anses kränkande av enskilda individer eller grupper av individer. Exempelvis rasistisk propaganda. Synaslokalt distribuerar inte annonsmaterial som på ett påtagligt sätt kan störa trafiken som passerar en av våra reklamskärmar. Kund och i förekommande fall annonsör skall alltid anses som avsändare i annonsen, såvida det inte av budskapet eller den grafiska utformningen i övrigt tydligt framgår vilket företag eller organisation som är avsändare. Avsändaren är också fullständigt ansvarig för att innehållet i annonsen ligger inom ramen för Synaslokalts ovannämnda grundregler samt svensk lag och branschpraxis, utan undantag. 

 

Synaslokalt ansvarar inte för insänt material och förbehåller sig rätten att inte publicera alternativt plocka bort redan

publicerad annons som bryter mot något som är föreskrivet här och/eller i Synaslokalts framtagna Policy & Allmänna villkor. Kunden ansvarar för att annonsmaterial som skickas till Synaslokalt för publicering, och innehåller eventuella personer där namn och bild förekommer i annonsmaterialet, givit erforderligt samtycke enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Kunden ansvarar för att erforderliga avtal för publicering av annons genom Synaslokalt och övrig användning enligt denna policy och allmänna villkor har tecknats med eventuella underleverantörer och andra rättighetshavare samt för alla ersättningar hänförliga därtill. Synaslokalt ges rätt att använda exemplar av kunds annons för internt bruk och/eller för marknadsföringssyfte i material och/eller på sociala medier.

 

Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter som lämnats till Synaslokalt är korrekta. Kunden ska ersätta Synaslokalt fullt ut för eventuella kostnader och skador till följd av att kundens material strider mot tillämpliga lagar, Synaslokalts Policy & Allmänna villkor eller inneburit intrång i tredje mans rätt. Kunden har inte någon rätt till ersättning för skada, direkt eller indirekt, som kan drabba kunden eller tredje man på grund av att kampanjbokning uteblivit och/eller blivit bristfälligt och/eller felaktigt levererad, oavsett orsaken till detta. Synaslokalt förbehåller sig rätten att flytta kundens annons mellan skärmar inom Synaslokalts utbud men alltid ersätta kunden för motsvarande mängd SoV-%. Beställaren skall alltid informeras om detta sker. 

 

Kunden ges ej rätt till nedsättning av pris i anledning av driftstörningar. Kompensation för driftstörningar sker genom att kunden erhåller kampanjtid, dvs. utökad sändningstid i efterhand, som förlängning av avtalstiden. Felaktighet i uppgjord orderbekräftelse eller översänt korrektur skall påpekas omgående skriftligen, dock senast före sista datum som är angivet på orderbekräftelsen.

 

Cookies
Cookies används på www.synaslokalt.se. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen.

 

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Synaslokalt ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part.

Det finns två typer av cookies:

- En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
- En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies. Vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389).

 

Analysverktyg

Synaslokalt.se använder sig av följande tredjeparts analysverktyg:

- Google Analytics

- Google Ads

- Facebook Pixel

- Visitor Analytics

Personuppgifter
I samband med att användare besöker webbplatsen eller i övrigt nyttjar Synaslokalts tjänster kommer Synaslokalt att behandla personuppgifter hänförliga till användaren. För en fullständig beskrivning över hur Synaslokalt behandlar användarens personuppgifter hänvisas till Synaslokalts Personuppgiftspolicy vilket du hittar på webbplatsen. Genom att använda våra tjänster, t.ex. genom att bevistas på vår webbplats eller genom att ingå avtal med Synaslokalt affirmerar du att du tagit del av och förstått innehållet i Synaslokalts Personuppgiftspolicy. Genom att användaren lämnar sina personuppgifter accepterar användaren att Synaslokalt lagrar och behandlar personuppgifterna för ovan angivna ändamål.

 

Nedan anges ett sammandrag över hur Synaslokalt behandlar användarnas personuppgifter. Synaslokalt behandlar och lagrar personuppgifter som användarnas namn, mobiltelefonnummer och e-postadress samt andra uppgifter som du i förekommande fall själv lämnar inom ramen för våra tjänster. Personuppgifterna behandlas och lagras bl.a. för att kunna fullgöra användarens intresse av våra tjänster samt för att kunna lämna erbjudanden om andra produkter och tjänster som ligger inom Synaslokalts angränsande områden. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vid tidens gällande dataskyddslagstiftning. I de fall Synaslokalt hänvisar och/eller länkar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Synaslokalt frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.
Synaslokalt förbehåller sig rätten att när som helst förändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.

Kontaktuppgifter
För mer information om användarvillkoren eller om du har några frågor, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss:

e-postadress: info@synaslokalt.se

telefonnummer: 070 880 4359

Fästpunkt 1
bottom of page