top of page


Shoppinggator i centrala Stockholm

Unikt och kostnadseffektivt

Digitala skärmar berör konsumenten på ett djupare plan än traditionell media. Rörlig bild uppfattas 2,5 gånger mer än stilla. Att ni sedan ges möjligheten att kommunicera med konsumenten i den miljö där de rör sig i till vardags befäster en ytterligare dimension av trovärdighet.

Synaslokalts skärmar sitter strategiskt placerade på gator där konsumenten gör sin dagliga förflyttning. Skärmarna monteras i butiksfönster i ansiktshöjd med de gående och alltid monterade så de möter den gåendes blick.

En unik möjlighet med över 4.2 miljoner kontakter per månad i centrala Stockholm.

bottom of page