top of page


Shoppinggator i storstaden eller
rikstäckande butiksmiljöer

Synaslokalt erbjuder båda

Digitala skärmar berör konsumenten på ett djupare plan än traditionell media. Rörlig bild uppfattas 2,5 gånger mer än stilla. Att ni sedan ges möjligheten att kommunicera med konsumenten i den miljö där de rör sig i till vardags befäster en ytterligare dimension av trovärdighet.

image (3)_edited.jpg
free-image-resizer-cropper-16.png

Shoppinggator

Synaslokalts skärmar sitter strategiskt placerade på gator där konsumenten gör sin dagliga förflyttning. Skärmarna monteras i butiksfönster i ansiktshöjd med de gående och alltid monterade så de möter den gåendes blick. På så sätt tas budskapet emot som en del av stadsbilden och utgör inte ett störande inslag.

En unik möjlighet med över 4.2 miljoner kontakter per månad i centrala Stockholm.

image (3)_edited.jpg
free-image-resizer-cropper-16.png

Butiksmiljöer

 Butikshandeln upplevs ofta som en brusfylld miljö. Butiksskärmar är den absolut starkaste exponeringsytan i butiken. Rörlig bild ökar observationsvärdet och minskar kostnad för tryckt material.

En rikstäckande möjlighet med över 3.6 miljoner kontakter per månad.
Utöver fristående butiker så har Synaslokalt samarbetsavtal med följande kedjor:
Handlar´n, Time, Tempo, MyWay, Lifvs, Nära dej.

bottom of page